Skov- og naturtekniker

 

Skov- og naturtekniker

Brænder du for at plante, passe og pleje træer og vil du bidrage til den københavnske natur? Så er uddannelsen til skov- og naturtekniker i Københavns Kommune noget for dig.

Som skov- og naturteknikerelev lærer du i praksis om natur, skov og naturpleje. I Københavns Kommune arbejder du med at plante, passe og vedligeholde kommunens træer og grønne områder.

Du lærer også at planlægge arbejdet og vedligeholde de redskaber, som du bruger i dit arbejde.

Uddannelsen

Uddannelsen veksler mellem skole og oplæring. Du skal have bestået grundforløb 2 rettet mod skov- og naturteknikeruddannelsen for at blive ansat.

Kontakt en skole, hvis du er i tvivl, om du opfylder kravene.

Ansættelse og oplæring

Uddannelse København er din arbejdsgiver under din uddannelse. Det er Uddannelse København, der ansætter dig og udarbejder din uddannelsesaftale.

Når du er i oplæring, får du en oplæringsvejleder, som er din faglige vejleder og kontaktperson gennem hele din oplæring.

Løn, ferie og arbejdstid

Du får løn under hele uddannelsens hovedforløb og løn under ferie efter gældende ferielov. Din ugentlige arbejdstid er i gennemsnit 37 timer.