Godschauffør

 

Godschauffør

Vil du arbejde med tunge køretøjer og gøre en forskel i Københavnernes hverdag? Så er uddannelsen til godschauffør i Københavns Kommune noget for dig.

Som godschaufførelev i Københavns Kommune kan du køre lastbil, kranbil og tankvogn. Du arbejder med at læsse og losse forskellige varer og gods. Du sørger for, at lasten er ordentligt fastgjort.

Hvis sneen i København falder, så er det også dig, som sørger for, at sprede salt på vejene. 

Du kan som godschauffør-elev specialisere dig inden for renovationskørsel. 

Uddannelsen

Uddannelsen veksler mellem skole og oplæring. Du skal have bestået grundforløb 2 rettet mod godschaufføruddannelsen for at blive ansat.

Kontakt en skole, hvis du er i tvivl, om du opfylder kravene. 

Ansættelse og oplæring

Uddannelse København er din arbejdsgiver under din uddannelse. Det er Uddannelse København, der ansætter dig og udarbejder din uddannelsesaftale. 

Når du er i oplæring, får du en oplæringsvejleder, som er din faglige vejleder og kontaktperson gennem hele din oplæring. 

Løn, ferie og arbejdstid

Du får løn under hele uddannelsens hovedforløb og løn under ferie efter gældende ferielov. Din ugentlige arbejdstid er i gennemsnit 37 timer.